BemutatkozásNyílt nap 2017Térítési díjakBlog

Az egész napos iskola előkészítővel még intenzívebben hozzájárulhatunk a gyermekek megfelelő iskolai pályafutáshoz. A megfelelő kezdés nagyon fontos, hiszen nem lehet kétszer elkezdeni, nem lehet kétszer első benyomást szerezni!

CÉLUNK

A mai közoktatási rendszerben nincs átmenet a játékos óvodából a szigorú iskolai rendszerbe. A gyermeknek egyik napról a másikra kell megszoknia ezt a rendszert. Ezt az átmenetet szeretnénk egy gyógypedagógiai szempontok alapján kidolgozott háttérrel megtámogatni. Elegendő idővel és megfelelő figyelemmel segítjük azon képességek és készségek fejlődését, melyek hozzájárulnak a megfelelő iskolakezdéshez, a megfelelő helytálláshoz, akár egy „versenyistállóban” is!

MIT BIZTOSÍTUNK?

Az örömteli, problémamentes iskolakezdést! Ehhez a következő képességek, készségek szükségesek:

  1. Értelmi képességek: logikus gondolkodás, analízis-szintézis, érzékelés, észlelés, emlékezet figyelem, képzelet, kreativitás, gondolkodás, analízis, szintézis, általánosítás, konkretizálás, összehasonlítás, differenciálás, ok-okozati összefüggések meglátása, számolási képességek.
  2. Anyanyelvi képességek: beszéd, beszédértés, kifejezőképesség, kommunikációs, kapcsolatteremtő- és kapcsolattartó képesség, metakommunikáció.
  3. Idegrendszeri érettség: Kidolgozott harmonikus nagymozgások és finommozgások, egyensúlyészlelés, jól működő keresztcsatornák.
  4. Érzelmi, akarati képességek: feladattudat, feladattartás, empátia, frusztrációs tolerancia, szabálytudat, kudarc elviselése.
  5. Szocializációs képességek: önismeret, énkép, önérvényesítés (önértékelés, önbizalom), normákhoz, szabályokhoz, szokásokhoz való viszony, társas kapcsolatok, tevékenységekhez való viszony (kezdeményező, szervező, együttműködési és alkalmazkodási képesség).

HOGYAN?

Az iskolaelőkészítőnket kis létszámmal indítjuk (max. 15 fő), budaörsi gyermekek részére önkormányzati támogatással. A foglalkozásokat szakképzett, tapasztalt gyógypedagógusok irányítják (hiszen a fejlesztéshez ők értenek a legjobban) nagy szakértelemmel, türelemmel, szeretettel és sok-sok játékkal. Augusztus utolsó két hetében az előzetes jelentkezések alapján megcsináljuk a készség- és képességfejlesztő felméréseket, amelyek alapján összeállítjuk az éves tanmenetet. Ezt követően délelőttönként kiscsoportos formában (4-5 fő) gyógypedagógiai vezetéssel biztosítjuk a komplex terápiás fejlesztést. Délutánonként előtérbe kerül a megfelelő mozgásos nevelés. Hetente egyszer konduktor segítségével mozgás terápiát tartunk, és kétszer úszásoktatást biztosítunk az évfolyam számára.

Azon gyermekek szüleinek jelentkezését várjuk, akik hasonlóan gondolkodnak oktatásunkról, mint mi.

2017. március 7-8-9-én 9-12 óráig NYÍLT NAPOT tartunk a Puzzle Tanodában a 2017. szeptemberében induló iskola előkészítős csoportunk kapcsán.

A délelőtt folyamán a kedves érdeklődők megismerkedhetnek a Puzzle szakmai stábjával, beszélgethetnek gyógypedagógusainkkal és betekintést nyerhetnek az iskola előkészítős csoportunk mindennapjaiba.

Minden kedves érdeklődő szülőt sok szeretettel várunk!

Zsidó Ernő, Puzzle Képességfejlesztő Tanoda ügyvezetője

Térítési díj Budaörsi támogatás esetén
Havidíj 90 000 Ft/hó 50 000 Ft/hó
Étkezés (napi 3x) Havidíj tartalmazza Havidíj tartalmazza
Úszás (heti 2x) Havidíj tartalmazza Havidíj tartalmazza

Fizetési módok: készpénz, banki átutalás

A Puzzle Iskola előkészítő 11 hónapos intervallumot ölel fel. A térítési havidíj 11 hónapon át esedékes. Hiányzás esetén kizárólag az étkezési díjat tudjuk jóváírni, a havi díjat nem!

Budaörs Város Önkormányzat a budaörsi szülő(k) gyermekeinek támogatást biztosít. Jelenleg 15 budaörsi gyermek támogatott ellátására van szerződésünk.
Jelentkezek

 

Feltételek:
– Legalább az egyik szülő és a gyermek budaörsi állandó lakos, életvitelszerűen Budaörsön él. Ezt igazolni a lakcímkártya másolatokkal kell.
– Írásos szakvélemény a nevelési tanácsadótól.

Amennyiben a fenti feltételeknek megfeleltek, és van még szabad támogatott férőhely, kérelmezhetitek a gyermek felvételét a Puzzle Iskola előkészítő csoportba.

Hamarosan!