Iskola előkészítő

Bemutatkozás

Számtalan kutatási eredmény és egyéni , akár családon belüli tapasztalat is bizonyítja, hogy a kisiskoláskor kezdetén ért élmények számottevően befolyásolják a gyermekek életét. Az őt ért esetleges kudarcok elveszik a kedvét a tanulástól bizonytalanná, szorongóvá válik. Elég az új környezetet megszokni, az új szokásrendszert elsajátítani, de szinte átmenet nélkül naponta bizonyítania kell. Különösen akkor, ha ezt még az otthoni környezete is megfejeli erején felüli elvárásokkal, plusz délutáni elfoglaltsággal.

A magabiztosan, lelkesen kezdő elsős a maga természetességével kutatja a világot, napi tevékenységeiben sok örömet talál. Igyekszik minél többet megtudni a környezetéről, minél többet tapasztalni. Olyan helyzeteket kell teremteni, hogy sikerélményhez jusson. Legyen bátorsága kérdezni, kezdeményezni. Várja a holnapi napot, amikor még többet, érdekesebbet tanulhat. A kezdetei sikerek önbizalmat, erőt adnak a későbbi nehézségek leküzdéséhez, szinte észrevétlenül alakul ki a tanuláshoz kapcsolódó pozitív hozzáállás.

Iskola előkészítő csoportunk létrehozásával a kudarcmentés iskolakezdés élményét tűztük zászlónkra.  Felismerve azt a tényt, hogy a mai iskolarendszerben nincs megfelelő átmenet a játékos óvodából a teljesítményközpontú iskolába. Az évek óta eredményesen működő iskola előkészítős gyermekeink számára nemcsak elegendő időt adunk az iskolássá váláshoz, de azt egy tanítói és gyógypedagógiai szempontok alapján kidolgozott  háttérrel is megtámogatjuk.

Az iskolakezdést gyakran lassabb képességbeli, vagy magatartási, akár szociális problémák is nehezíthetik. Nálunk szakemberek (gyógypedagógus, logopédus,pszichológus, pedagógiai asszistens)  folyamatos fejlesztő munkája segíti az egyéni hátrányok leküzdését.

Ajánljuk azoknak a szülőknek:

  • akik segítséget szeretnének kapni a gyermekük számára legmegfelelőbb iskolatípus kiválasztásához,
  • akik hatékony segítséget akarnak adni gyermekük számára az iskolakezdéshez,
  • akik folyamatosan szeretnék figyelemmel kísérni, hogy milyen szinten teljesít gyermekük.

Milyen gyerekeknek ajánljuk az iskola előkészítő csoportot?

  • azoknak, akik már nagyon várják az iskolát, akiknek tudásvágyát, kíváncsiságát az óvodai foglalkozások már nem elégítik ki,
  • azoknak, kiknek valamilyen területen lemaradása van, fejlesztésre szorul.

Milyen céljaink vannak még?

Ezen túl  tudatosan dolgozunk azért, hogy a ránk bízottak boldog, kiegyensúlyozott, testileg, szellemileg fejlett gyermekekké váljanak. Napjaikat sok-sok közös játék,együtt átélt élmények jellemzik.

Általánosan igaz, hogy a mai gyerekek szünet nélkül ül a tv előtt, vagy elektromos kütyüket nyomkod, nincs szabad levegőn, nem szaladgál, nem fogócskázik. A mi intézményünk 6 hektáros  területen van, erdővel, hatalmas zöldterülettel, tiszta levegővel. Előnyeit tudatosan kihasználjuk. Sok játékos szabadidőt töltünk kint. A testnevelés foglalkozások zömét is a szabadban tartjuk. Rengeteg sportolási és mozgási lehetőséget biztosítunk (úszás, judo, tánc, síelés, labdarúgás).”Ép testben ép lélek” – valljuk.

Odafigyelünk az egyéni képességek megtalálására, kibontakoztatására.  A kis létszámú foglalkozásokon erre lehetőségünk van. Minden gyermek tehetséges, ügyes valamiben. Megerősítjük erősségeiket, a fejlesztésben erre építünk. Szinte észrevétlenül jutunk el a ” könnyű” feladatoktól az ” odafigyelést, kitartást” kívánókig. Természetesen a szükséges segítséget megadva. de mindenki csak annyit, amennyire a továbblépéséhez kell .  Együtt örülünk a sikereknek.  Megéreztetjük, hogy micsoda öröm, hogy ma már megint “megtanultunk”valamit. Folyamatos visszajelzésekkel tájékoztatjuk eredményeiről.

Foglalkozásaink három fő területre csoportosulnak:

  1. Írás-előkészítés: (helyes ceruzafogás, szem- és kéz koordináció fejlesztése játékos gyakorlatokkal, sok-sok tevékenységgel, kézművességgel)
  2. Anyanyelvi nevelés: ( mesék, versek és hozzájuk kapcsolódó feladatok, tevékenységek segítik a kisgyermekek szókincs- és beszédfejlődését)
  3. Matematikai  képességfejlesztés: ( tevékenység központú feladatokon keresztül alapozzuk meg  a szám- és mennyiségfogalom kialakulását, fejlesztjük a problémalátást, problémamegoldást).

Bevezettük a beszélgető kört, igyekszünk megtanítani gyermekeinket az egymással és a felnőttekkel való helyes, tisztelettudó kommunikációra. A kérdezési technikákra, az egyéni érzések, vélemények kifejezésére. Ezek a beszélgetések jó lehetőséget adnak egymás és önmaguk megismerésére is.

Foglalkozásainkat  a nevelés – oktatás több tevékenységi  területét átölelő (irodalmi-, anyanyelvi-, környezetismereti-, matematikai-, ének-zenei, vizuális, testnevelési) átölelő komplexitás jellemzi.

Az iskola előkészítő csoportunkat  családias légkörű kis létszámmal indítjuk, amelyből 15 budaörsi gyermek részére Budaörs Város Önkormányzata támogatást biztosít. A foglalkozásokat szakképzett, tapasztalt tanító és gyógypedagógus irányítják nagy szakértelemmel, türelemmel, szeretettel és sok-sok játékkal. Augusztus utolsó két hetében az előzetes jelentkezések alapján felmérjük a (év elején és végén pedig egyéni képességfelmérést és iskolaérettségi felmérést végzünk, melynek eredményéről tájékoztatjuk a szülőket) amelyek alapján összeállítjuk az éves tematikát. Ezt követően délelőttönként kis létszámú csoportos formában tanítói és gyógypedagógiai vezetéssel biztosítjuk a komplex foglalkozást. Délutánonként előtérbe kerül a megfelelő mozgásos nevelés, (heti két alkalommal  úszásoktatást biztosítunk).

Éves programjaink is változatosak: kirándulások, séták az erdőben, bicikli túrák, játszóterek látogatása, Mikulás-ünnepség, Karácsonyi műsor, farsangi jelmezbál Anyák-napi köszöntő-műsor,  Családi nap (versenyek, kézműveskedés, bográcsozás),  úszás, síelés, judo, Ballagás és Évzáró műsor, 2 hét úszótábor és nyári táborok.

Óvodánk évközi nyitva tartása igazodik az iskolai tanévhez, ezek időpontjáról mindig aktuálisan, az adott tanévben tájékoztatjuk a hozzánk járó gyermekek szüleit (szeptemberi kezdés-június közepi zárás, őszi szünet, téli szünet, tavaszi szünet, tanítás nélküli munkaszüneti napok).