Blanka

gyógypedagógus

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon diplomáztam tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia szakirányokon. Nem véletlenül keveredtem erre a pályára, édesanyám révén már kisgyerek koromtól kezdve gyerekek között voltam. Eleinte a táborokban mint táborlakó, később már mint segítő voltam jelen. Nagyon megszerettem ezt a légkört és nagyon szívesen vagyok velük és tartok nekik fejlesztést, terápiát. Sajnos a másik okom ami a pályára vonzott az a nem megfelelő iskola és tanító néni választás miatt kialakuló diszlexia és diszcalculia. Tudom milyen átélni a sok iskolai kudarcot és milyen amikor nem sikerül ötös dolgozatokat írni, pedig mindent megtettem érte. Ismerem az egyik napról a másikra elfejti a tananyagok és a nem tanul a gyerek szerepet! Szeretnék minden olyan kisgyermeknek segíteni akik ezekkel a problémákkal küzdenek és megelőzni, hogy ne jussanak el idáig. Célom a lehető legtöbb terápiával és tanfolyammal kiegészíteni a meglevő tudásomat a komplex megsegítés érdekében.

Éva néni

tanító

Középfokú óvónői végzettségem megszerzése után, a Budapesti Tanítóképző Főiskolán diplomáztam 1985-ben, ének-zene szakkollégiumon.

Gyermekeim születése előtt általános iskolában tanítottam, utána hosszú kihagyás következett, mivel 5 gyermek édesanyja lettem.

2004-től ismét elkezdtem dolgozni, egy családi napköziben voltam vezető, miután elvégeztem a tanfolyamot. 2014-ben egy magánóvodában helyezkedtem el. Az itteni évek alatt érlelődött meg bennem a gondolat, hogy a nagyobb gyerekek felé húzna a szívem. Három évig tartottam iskolaelőkészítőt, amit különösen nagyon szerettem.

A zene nagyon közel áll hozzám, jelenleg furulyát is tanítok az első osztályban és az iskola előkészítősöknek is. 15 évig zongoráztam.

A mozgást is nagyon fontosnak tartom, 2012-ben elvégeztem a Vitamintorna tanfolyamot, ami egy speciális tartásjavító torna, külön zenére végzett koreográfiával. Nagyon kedvelik a gyerekek, játékos formában lehet megelőzni a problémákat és korrigálni a kisebb eltéréseket. 

Vallom, hogy változatos tevékenységekkel lehet motiválni leginkább a gyerekeket.

Györgyi néni

tanító

Pedagógusi pályafutásom 1969-ben kezdtem a mai Pető Intézetben. Konduktori diplomámat itt kaptam 1974-ben. 1977-ben tanítói diplomát is szereztem. 1979 óta dolgozom Budaörsön tanítóként. Szakmai munkaközösség vezetői feladatokat is elláttam, majd igazgatóhelyettesi megbízást kaptam. A Pest megyei Pedagógiai Intézet szaktanácsadója voltam, ez idő alatt nagyon sok szakmai továbbképzést, országos tanulmányi versenyt szerveztem. A rendszer megszűnése után kerültem fel az Országos Szakértői Névjegyzékre. Részt vettem minőségfejlesztési, tantárgygondozói munkában, kerettantervek kidolgozásában. 2004-ben a Pázmány Péter Egyetemen szakértői oklevelet szereztem. A nevelés és oktatás területén végzett tevékenységemet állami kitüntetéssel – Karácsony Sándor – díjjal jutalmazták. Nagy öröm számomra, hogy részese lehetek a Kamaraerdei Kerekerdő Óvoda és Általános Iskola fejlesztő/nevelő munkájának. Tanítói pályám évtizedei alatt sok sikeres, kevésbé sikeres, vagy éppen kudarccal végződő iskolakezdést láttam. Célom, hogy bensőséges, szeretetteljes légkörben, az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítsam, megerősítsem azokat a képességeket, technikákat, melyek boldog és eredményes iskolássá teszik gyermekeiket.

Zsidó Ernő

ügyvezető

Gyermekek közt kezdtem a pályafutásomat, mint alsótagozatos tanító. A tanítás mellett a sport szeretetének fontossága játszott nagy szerepet az életemben. Kicsikkel és nagyokkal is egyaránt foglalkoztam, mint kosárlabda edző és úszás oktató. Bár az élet hosszabb időre az üzleti életbe sodort, 7 éve visszatértem a gyermekekhez és az oktatáshoz.

Képességfejlesztő játszóházunkból kiindulva építettük fel lányommal – Zsidó Blankával – és régi kedves kolléganőmmel, barátommal – Tóka Zoltánné, Györgyi nénivel – az iskola előkészítőnket, majd hoztuk létre az alapítványi óvodánkat. 2018 szeptemberétől pedig nyolc osztályos általános iskolánk is megnyitja kapuit. Az iskola indulásával egy nagy álmom valósul meg, ami mögött nagyon sok munka áll és sok-sok lelkesedés és szaktudás. 

Olyan óvodát és iskolát szerettem volna létrehozni, működtetni pedagógusaimmal, ahol a hozzánk járó gyermekek gyermekek maradhatnak, az ismeretszerzés, tanulás ne kényszer legyen, hanem felfedezés és öröm, hogy a képzeletük és kreativitásuk szabadon szárnyalhasson!

Fontosnak tartom a piacképes tudás megszerzését, amihez elengedhetetlen a kreatív és kritikus gondolkodás és a csapatmunkára való felkészítés, nevelés. Mindeközben sokat mozogjanak, sportoljanak és sok mindent kipróbálhassanak a gyermekek.

Gyermekeinknek lehetőséget biztosítunk, hogy választhassanak érdeklődésüknek és tehetségüknke megfelelően sakk, úszás, tánc, judo, sí, zene, 3D programozás és idegen nyelv foglalkozások között.

Tudom, hogy mekkora jelentősége van ma a tehetséggondozásnak, ezért gyermekeinkkel kis csoportokban (max. 16 fő) dolgozunk a legjobb szakemberekkel, pedagógusokkal. A felzárkóztatást szolgálja a szakképzett logopédusunk, gyógypedagógusunk.

Célom tehát, az óvoda-iskola fenntartójaként és az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnökeként, hogy egy olyan korszerű gyermekekkel foglalkozó intézményt segítsek létrehozni, fenntartani, működtetni, ahol 3 éves kortól (óvodától) 14 éves korig (általános iskola végéig) egységes egészként, egymásra épülve szolgálja a gyermekek és szüleik érdekeit.

Zsóka néni

óvodapedagógus

Óvodapedagógusi munkakörben töltöttem több mint negyven évet. Az első diplomámat a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben szereztem, óvodapedagógusi szakon. Több meghatározó képzés segítette szakmai fejlődésemet, melyet a gyerekek minél hatékonyabb nevelésében kamatoztattam, mint a „Pszicho motoros fejlesztés a tanulási zavarok megelőzésére és kezelésére”, valamint Játék és tánc az óvodában. Óvodapedagógusi munkám során törekedtem, hogy a gyerekeket mindig nyugodt, biztonságos, szeretetteljes családias légkör vegye körül. Fontosnak tartom, hogy élményekben és tevékenységekben gazdag légkörben éljenek a gyerekek. Az óvodában töltött időben a gyerekek jól érezzék magukat, életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelően fejlődjenek, kiemelve a támogató játék fontosságát, melyben mindenki önmagához képest fejlődhet. Feladatom ennek a segítése. A jövőben is szeretném, hogy a főszereplő a gyermek legyen, és a gyermekek mindenek felett álló érdeke érvényesüljön.  Nagy hangsúlyt fektetek az őszinteségre, a velük való bánásmódra. Fontosnak tartom a közösségi értékeket, elfogadást, együttműködést, empátiát, szabad hibázni, javítani, megbocsájtani, toleránsak, lenni a másikkal szemben. Nem tudom elfogadni a hatalom elvű nevelést, a gyermeket és a szülőket partnernek tartom.

 

Minden gyermekben meg van a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”  (Maria Montessori)