A beérkezett előzetes jelentkezési lapok feldolgozása után amennyiben intézményünk alkalmas lehet gyermeke oktatására-nevelésére, úgy telefonon egyeztetünk időpontot egy személyes találkozóra. A felvétel előtt, ha szükséges a fejlesztő csapat tagjai találkoznak a gyermekkel.

A csoport kialakításánál a testvérgyerekek előnyt élveznek, illetve az itt eltöltött óvodai évek. Igyekszünk a közösség kialakításánál a csoportdinamikai szempontokra figyelemmel lenni. A hatékony integráció érdekében speciális szükségletű gyermekeket csak igen korlátozott számban áll módunkban felvenni. Fontos szempont számunkra az egyén és a közösség érdekeinek azonos szintű védelme és ennek érdekében felmérést végzünk, illetve kiscsoportban történő játékos délutánon ismerkedünk a jelentkezőkkel.

A felvételről írásban értesítjük a jelentkezőket. Véglegesíteni a beiratkozással tudják a jelentkezési szándékukat, amikor a hivatalos dokumentumokat leadják illetve a szülői szerződés megkötésével egy időben befizetik a beiratkozási díjat. A beiratkozási díj összege az éves támogatás összegébe beszámít, az vissza nem igényelhető.

Előzetes jelentkezési lap


    IgenNem


    IgenNem


    IgenNem