Általános iskola – Számítógépes vizualizáció

A 2018/19-es tanévtől kezdődően egy új elemet is beépítünk az iskolások mindennapjaiba.

Számítógépes vizualizáció

Az 5-7 éves korosztály az, akiknek az iskolakezdés nehézségeivel kell megküzdenie. Ebben, erre az időszakra fejlődnek ki olyan készségek, képességek, mint az írást lehetővé tevő megfelelő finommozgás, vizo-motoros integráció, valamint a téri feldolgozás, téri orientáció, a relációk felismerése, relációszókincs kialakulása, az egyszerű ok-okozati viszonyok megértése, következtetések levonása, alapvető matematikai képességek, stb.

A számítógép előtt végezhető 3D modellezés, animáció egy olyan korszerű és élvezetes eszköz, ami elősegíti az informatikai eszköztár megfelelő használatát, és észrevétlenül számos területen fejleszti a gyerekek készségeit, képességeit, korrigálhatja problémáikat.

Miért is fejleszti mindezeket a 3D modellezés?

Az egér mozgatása, gombjainak, görgőinek megfelelő használata, a képernyőn a kurzor egérmozgatással való pontos beállítása teljesen észrevétlenül fejleszti a gyerekek finommozgását, vizo-motoros integrációját. A virtuális 3D térben való építkezés, manipuláció szintén automatikusan, erőfeszítés nélkül fejleszti a gyerekek téri orientációs, tájékozódó, feldolgozó képességét. Köztudott, hogy a fejletlen téri orientáció, az irányok, oldalak felcserélése, a gyenge téri feldolgozó képesség és a diszlexia között összefüggés van. A 3D modellezés a diszlexia prevenció, illetve a korai korrekció egyik eszköze is lehet. Az objektumok mozgatása, elhelyezése, méretezése feltételezi a relációk felismerésének, azonosításának fejlődését.

Az angol nyelvű felület az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére alkalmas. Az alkotás növeli a gyerekek kreativitását, megtapasztalhatják, ahogy hatással vannak a környezetükre, ahogy manipulálhatják azt, és új, virtuális, mégis valóságos világot hozhatnak létre. A program funkcióinak használata fejleszti a matematikai képességeket, a logikai gondolkodást, az ok-okozati viszonyok felismerését, az összefüggések megértését.

A fejlesztés célja, és kimenetei:

 • téri feldolgozás, téri orientáció fejlesztése
 • perceptuális okfejtés fejlesztése
 • fluid gondolkodás fejlesztése
 • vizo-motoros integráció fejlesztése
 • idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése
 • informatikai kompetenciák, kultúra fejlesztése
 • alapvető matematikai kompetenciák fejlesztése
 • diszlexia prevenció
 • figyelem, koncentráció fejlesztése

A szolgáltatás elemei, részletei:

 • Korcsoport: iskola előkészítős illetve első osztályos gyermekek
 • Csoportlétszám: 10-15 fő
 • Időtartam: 45 perc
 • Gyakoriság: heti 1 alkalom