Szülői Felelősségvállalási nyilatkozat

A Kerekerdei Spuri-Muri futóversenyre

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy

  • gyermekem részt vehet az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány által szervezett Kerekerdei Spuri-Muri futóversenyen,
  • gyermekemnek nincsen olyan egészségügyi problémája, betegsége, mely a futóversenyen való részvételét korlátozná vagy akadályozná.

Tudomásul veszem, hogy

  • a futóversenyen mindenki csak saját felelősségére vehet részt és vállalom gyermekem által okozott mindennemű anyagi, erkölcsi kárért, személyi sérülésért, balesetért a felelősséget, amit gyermekem akár magának, akár harmadik személynek okoz,
  • a Szervezők a futóverseny kapcsán keletkezett károkért, személyi sérülésekért felelősséggel nem tartoznak,
  • a Szervezők biztosítást nem kötnek a nevezőkre, ha ezt igényli a versenyző, akkor azt magának kell rendeznie a futóversenyen kívül.

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a futóversenyen közegészségügyi okokból közösségbe nem engedhető fertőző betegségben szenvedők NEM indulhatnak. Egyúttal kijelentem, hogy a futóversenyre regisztrált gyermekem fertőző betegségben nem szenved.

Tudomásul veszem, hogy a Szervezők felé a futóverseny kapcsán keletkezett személyi sérülésekért a nevezők vagy szüleik, hozzátartozóik kárigényt nem nyújthatnak be.

Tudomásul veszem, hogy a futóverseny rendezési helyszínének figyelembe vételével a Szervezők értékmegőrzést nem biztosítanak, gyermekem és a saját értéktárgyaimat csak saját felelősségre tarthatom magamnál az esemény során.

A Szervezők mentesülnek továbbá a felelősség alól, ha a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a tevékenység körén kívül esik, illetve ha az a károsult felróható magatartásából származott.

Hozzájárulok, hogy a futóversenyen rólam és gyermekemről készült fotó vagy videó anyagot, illetve képmást a Szervezők a jogszabályi követelményeknek megfelelő módon és mértékben felhasználhassák, illetve kezelhessék, így különösen hozzájárulok a képmások marketing célú, illetve biztonsági okokból történő archiválásához, rögzítéséhez, felhasználásához.

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fent leírtakat figyelmesen elolvastam és tudomásul vettem.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az online regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek és a futóversenyre regisztrált kiskorú gyermeknek törvényes gondviselője vagyok.

 

Kelt: Budapest, 2019. 03. 14.