iskola_hir

1-8 osztályos felmenő rendszerű iskola indul a PUZZLEben

Az óvodánk és az egésznapos iskola előkészítőnk után a következő álmunkat is megvalósítjuk, hogy felmenő rendszerben általános iskolát (1-8. oszt) hozzunk létre. Azért dolgozunk, hogy iskolánk tanulói boldog, kiegyensúlyozott, testileg és szellemileg fejlett gyerekekké váljanak. Az óvodásból iskolássá válás időszakát sok mozgással, játékkal, közös élményekkel tesszük problémamentessé. Felébresztjük a tudás utáni vágyat, megtapasztaltatjuk a jól végzett munka értelmét, örömét.

A kis létszámú osztályban arra is van lehetőségünk, hogy az egyéni sajátosságokat kezelhessük. Ez szükség szerint – a tanítón kívül – más szakemberek segítségét is jelenti, de a nevelő-oktató munka szervezése, a tanórák vezetése meghatározó. A tanulási folyamatban minél több érzékszervet foglalkoztatunk, hogy az elsajátítás könnyebb és hatékonyabb legyen.

Az írás-olvasás-szövegértést olyan szinten kívánjuk elsajátíttatni tanulóinkkal, hogy a későbbi önálló tanulásnak megbízható alapja legyen. “Ép testben ép lélek.” – valljuk. Iskolánk egy több hektáros erdős területen van. Ez a ritka adottság remek lehetőséget nyújt, hogy a mindennapos testnevelést, a sport tevékenységeket, és a szabadidős programokat természetközelben, jó levegőn tartsuk.

Alapelveink:

 • foglalkozásaink változatos programokat kínáljon az iskolás gyermekeknek, képességfejlesztés, tehetségfeltáró és fejlesztő valamint sportfoglalkozások
 • érezze jól magát a gyermek
 • ismerjük meg a gyermek vágyait, törekvéseit az ő érdeklődési és fejlettségi fokának megfelelően foglalkoztassuk
 • a fantáziáját hagyjuk szárnyalni, élmény legyen a feladatait ellátni, önbizalmát folyamatosan építsük
 • fejlesszük a kreativitását, problémamegoldó képességét, félelmeik és gátlásaik feloldása
 • a foglalkozások sok-sok játékkal, örömmel, mozgással szórakoztatóak legyenek
 • az ellátásban személyre szabott gyermekközpontú az ellátandó gyermek integrációját, differenciálását, preventív foglalkoztatását
 • foglalkozásaink rugalmasak, sokszínűek, magas pedagógiai igényűek és könnyen hozzáférhetőek
 • életen át tartó tanulási, fejlődési igény kiépítése
 • partner kapcsolatok kiépítése, megszilárdítása, közösség építése gyermek-gyermek, gyermek-szülő, gyermek – szülő – pedagógus, szülő és nevelést segítő intézmények (nevelési tanácsadó, családsegítő…) között
 • a gyermekek minőségi napközbeni ellátása

Bővebb információ és jelentkezés: +36-20/212-7490

Zsidó Ernő
tulajdonos